PEMAC

Projecte Audiovisual PEMAC

Incorporar els Mitjans Audiovisuals de manera articulada, sistemàtica i progressiva al llarg del currículum des de P3 fins a quart d’ESO, en un projecte d’escola que:

Vinculi tot el professorat, alumnat i famílies.

Que permeti innovar en les metodologies educatives.

Que millori la motivació de l’alumnat envers el seu aprenentatge, sobre tot en la competència lingüística i comunicativa.

Projectes PEMAC