Servei d’acollida

Aquest servei té objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral de les famílies  amb els horaris escolars.

Oferim un espai dedicat fonamentalment al lleure dels infants, amb l’objectiu que es diverteixin, juguin i aprenguin en un ambient distès.