Normativa del Centre

Normativa del Centre

Aquestes normatives tenen per objectiu potenciar al màxim el rendiment acadèmic i garantir el principi de la bona convivència en tots els actes de la quotidianitat del la nostra escola.

Carta de compromís

Document PDF

Aquí trobareu la carta de compromís del centre educatiu.

Normativa del Centre

Document PDF

Aquí trobareu la normativa aplicable del centre escolar.

Normes d'Organització i Funcionament d'Escola

Document PDF

Aquí trobareu les NOFC del centre educatiu.

Pla Organitzatiu del Centre

Document PDF

Aquí trobareu el Pla Organitzatiu del Centre pel Curs 21-22