Have a question?
Message sent Close

Educació Secundària

NOUS HORITZONS

 

Eduquem de manera integral els nois i noies en una etapa decisiva de la seva vida i els ajudem a prendre les seves decisions de futur de manera responsable, atenent les seves aptituds, capacitats, interessos i motivacions. Ens caracteritza la sensibilitat envers, l’aprenentatge de llengües i l’atenció a la diversitat dels nostres alumnes.

La voluntat de servei de la comunitat educativa de L’ Estel és essencial en un moment en què els nois i noies han de prendre diferents opcions i seguir diferents camins. Una voluntat que es materialitza en una acció tutorial individualitzada, adaptada a l’entorn personal, escolar, familiar i social. Formem en la responsabilitat i a ser crítics davant la societat.

És una etapa educativa obligatòria que completa l’educació bàsica. Va dels 12 als 16 anys.

Combinem diferents metodologies per tal que l’alumnat sigui protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Els guiem per saber, saber fer i saber estar.

Potenciem l’autonomia  i els hàbits de treball i estudi.

Donem eines per encaminar l’orientació a l’ensenyament postobligatori.

El nostre Projecte Curricular inclou:

Matèries comunes pròpies de cada nivell.

Matèries optatives (de lliure elecció).

Llengües estrangeres: Anglès i alemany.

Projecte de Recerca a 4t d’ ESO.

Treballs de síntesi.

Grups flexibles.

Desdoblaments.

Reforç i ampliació d’àrees.

Tallers.

Projecte de Filosofia 3-16.

Entorns digitals de treball i d’aprenentatge.

Cultura digital-PEMAC.

Robòtica.

Treballs cooperatius per projectes.

Educació emocional.

Atenció individualitzada.

Tractament de la diversitat.

Acció tutorial i orientació.

Sortides i convivències.

Formació en valors ètics.

Currículum matèries comunes

Ciències Naturals: Biologia i Geologia
Ciències Naturals: Biologia i Geologia
Ciències Naturals: Física i Química
Ciències Naturals: Física i Química
Ciències Socials: Geografia i Història
Ciències Socials: Geografia i Història
Cultura i Valors ètics
Cultura i Valors ètics
Educació Física
Educació Física
Educació Visual i Plàstica
Educació Visual i Plàstica
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Estrangera (English)
Llengua Estrangera (English)
Matemàtiques
Matemàtiques
Música
Música
Projecte de Recerca
Projecte de Recerca
Tecnologia
Tecnologia
Tutoria
Tutoria

Last updated on març 31st, 2023 at 08:17 pm

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència d’usuari, analitzar el trànsit del lloc web i personalitzar el contingut. En fer clic a "Accepta les cookies", accepteu l’ús de les cookies descrites a la nostra Política de cookies.