Llengües estrangeres

Anglès

L’Estel proposa un aprenentatge de l’anglès progressiu. L’infant a l’etapa d’Infantil es familiaritza amb una llengua estrangera d’una manera natural i lúdica. A Primària es comencen a treballar conceptes relacionats amb el vocabulari i la gramàtica, sense oblidar el component pràctic de la llengua. Finalment, a Secundària s’aprofundeix progressivament en el treball de conceptes bàsics pel correcte assoliment de l’aprenentatge de la llengua.

Es continua treballant el vocabulari i la gramàtica continuant el treball de destreses com la comprensió oral, la comprensió escrita, l’expressió oral i l’expressió escrita.

Una part important en el procés d’aprenentatge de l’anglès la juguen els recursos dels quals disposa l’alumnat: des de recursos audiovisuals fins a les noves tecnologies aplicades a l’aprenentatge i pràctica de les llengües estrangeres.Sense oblidar l’utilització d’aquests recursos en relació al projecte general de centre (PEMAC).

Alemany

L’alemany s’ha convertit darrerament en la segona llengua estrangera més sol.licitada a nivell social. L’escola planteja un procés d’aprenentatge de l’alemany des del principi de l’etapa de primària. Els alumnes de 1r d’EP es familiaritzen amb la llengua treballant conceptes bàsics que aniran desenvolupant al llarg de l’etapa.

Finalment a 4t d’ESO es reforcen i amplien tots els coneixements adquirits i es proposa acabar l’etapa amb un nivell bàsic de la llengua alemanya com a segona llengua estrangera de l’escola.