Filosofia 3/16

Projecte educatiu Filosofia 3/16

Es pretén potenciar les habilitats de pensament i raonament amb l’objectiu de contribuir al creixement personal i interpersonal del nostre alumnat. Té com a finalitat crear comunitats de recerca i potenciar el treball d’investigació a partir de diferents temàtiques i vol aconseguir el creixement d’un clima afectiu i de confiança on poder parlar, ser escoltat i trobar sentit a les seves experiències pròpies.