ECO Estel

A l'Estel amb Bici

Volem començar el curs amb l’experiència, que ja van iniciar en el curs 13-14, donant suport i un lloc per poder deixar les bicicletes i trencar amb l’inercia d’agafar el cotxe,per part dels pares, per a fer trajectes curts i introduir l’educació cívica i viària en el nostre alumnat.

Un avanti projecte d’una campanya educativa que pretén fomentar l’us de la bici com a transport per anar a l’escola, fomentant la consciència ecològica.

Activitat coordinada amb l’Ajuntament creant camins escolars en bici.

L'Hort urbà de l'Estel

En aquest nou projecte d’infantil els alumnes podran conèixer el procés de creixement que fan les plantes.

Volem  que l’alumne/a observi i participi directament en les tasques de l’hort. Per mitjà de les següents actuacions :

 • Cada alumne/a posarà llavors en un envàs de iogurt o de petit suisse perquè germini.
 • Un cop germinat, cada alumne/a plantarà la seva planta a l’hort.
 • Un cop per setmana cada classe farà la visita a l’hort i les tasques a realitzar que calguin (regar, plantar, fer fotos…)

 

Conseguirán  assolir els objectius específics de:

 • Aprendre a respectar les plantes.
 • Conèixer les tasques pròpies que fa un pagès.
 • Realitzar les tasques encomenades ( regar,plantar,fer els solcs,…)
 • Utilizar les diferents eines: rasclet, pala, regadora…)
 • Reconèixer  les quatre plantes que hi ha a  l’hort urbà: olivera, espinacs, bledes i enciams.
 • Diferenciar entre arbre i planta.
 • Conèixer el fruit de l’olivera
 • Aprendre el cicle de la vida de la planta.
 • Aprendre les cançons i el poema de l’hort.
 • Gaudir de l’hort urbà.