Primària - Curriculum
 

Llengua Catalana

Llengua Castellana

Matemàtiques

English   Cultura de les Religions Ciutadania Educació Física
               
         
Música

Plástica

Coneixement del medi