PROJECTE PEMAC INFANTIL !

PROJECTE PEMAC 2n PRIMĀRIA !

PROJECTE PEMAC CICLE SUPERIOR !

PROJECTE PEMAC CICLE INICIAL !

Projectes - PEMAC

Incorporar els Mitjans Audiovisuals de manera articulada, sistemàtica i progressiva al llarg del currículum des de P3 fins a quart d’ESO, en un projecte d’escola que:

  • Vinculi tot el professorat, alumnat i famílies.
  • Que permeti innovar en les metodologies educatives
  • Que millori la motivació de l’alumnat envers el seu aprenentatge, sobre tot en la competència lingüística i comunicativa

 

Projectes Pemac