Normativa del Centre

Normativa del Centre

Aquestes normatives tenen per objectiu potenciar al màxim el rendiment acadèmic i garantir el principi de la bona convivència en tots els actes de la quotidianitat del la nostra escola.

Carta de compromís

Document PDF

Aqui trobareu la carta de compromís del centre educatiu.

Normativa del Centre

Document PDF

Aqui trobareu la normativa aplicable del centre escolar.

Normes d'Organització i Funcionament d'Escola

Document PDF

Aqui trobareu les NOFC del centre educatiu.