Hort

En aquest nou projecte d’infantil els alumnes podran conèixer el procés de creixement que fan les plantes.

Volem  que l’alumne/a observi i participi directament en les tasques de l’hort. Per mitjà de les següents actuacions :

 • Cada alumne/a posarà llavors en un envàs de iogurt o de petit suisse perquè germini.
 • Un cop germinat, cada alumne/a plantarà la seva planta a l’hort.
 • Un cop per setmana cada classe farà la visita a l’hort i les tasques a realitzar que calguin (regar, plantar, fer fotos...)

Conseguiran  assolir els objectius específics de:

 • Aprendre a respectar les plantes.
 • Conèixer les tasques pròpies que fa un pagès.
 • Realitzar les tasques encomenades ( regar,plantar,fer els solcs,…)
 • Utilizar les diferents eines: rasclet, pala, regadora…)
 • Reconèixer  les quatre plantes que hi ha a  l’hort urbà: olivera, espinacs, bledes i enciams.
 • Diferenciar entre arbre i planta.
 • Conèixer el fruit de l’olivera
 • Aprendre el cicle de la vida de la planta.
 • Aprendre les cançons i el poema de l’hort.
 • Gaudir de l’hort urbà