Llibres Curs 17-18

Novament l'AMPA, conjuntament amb la DIRECCIÓ deL CENTRE i amb el vist i plau del Consell Escolar, continuarà treballant amb l'empresa IDDINK per organitzar l’adquisició de llibres de text pels nostres fills i filles per tal de consolidar el programa de reutlització d'aquests llibres.

IDDINK s'encarregarà de gestionar la venda de llibres nous i usats (ecoBooks) i de la recollida d’aquests al finalitzar el curs. Després l’empresa els verifica i els prepara per lliurar-los posteriorment al setembre. Amb aquest sistema les famílies tenim la possibilitat d'adquirir tots els llibres de text amb un estalvi del 55% sobre el preu dels nous, sempre i quan els tornem en bon estat a final de curs.

Si l’empresa no tingués suficients llibres usats us els enviarà nous, però sempre us respectarà l’estalvi del 55%, independentment de si el llibre us arriba nou o usat.

P-3

P-4

P-5

1r

2n

3r

4t

1 ESO

2 ESO

3 ESO

4 ESO