AFA

L’AFA de L’Estel és una associació voluntària de famílies d’alumnes de l’escola sense ànim de lucre que té com a principal objectiu fomentar la participació en la vida escolar i promoure/potenciar i organitzar activitats culturals, solidaries, esportives, educatives, formatives i de lleure de les que puguin gaudir tot l’alumnat del centre.

La nostra funció és aconseguir un vincle de treball entre tots els implicats: escola, famílies i alumnes.

A l’AFA de L’Estel funcionem mitjançant Comissions de treball (amb un vocal responsable que actua com a representant a les reunions) on tothom pot col·laborar de forma contínua o esporàdica.

La Junta de l’AFA actual està formada per: el/la president/a (Vanessa López), el/la secretari/ària (Carmen López), el/la tresorer/a (Silvia Bonfill) i diferents vocals escollits per fer de representants de cada una de les comissions:

Funcions de la Comissió Direcció/Administració

 • Elaborar pressupostos i fer seguiment econòmic durant el curs.
 • Recaptar i custodiar els fons de l’AFA, buscant sempre la màxima optimització dels recursos.
 • Portar la comptabilitat (els comptes es tenen a disposició dels socis).
 • Gestionar i fer el seguiment dels moviments bancaris.
 • Demanar pressupostos i canalitzar les necessitats econòmiques d’altres comissions.
 • Gestionar les incidències econòmiques que vagin sorgint, ja sigui amb els proveïdors externs com amb les famílies de l’Escola.
 • Reunir-se amb la comissió econòmica de l’escola per fer-ne un seguiment i atendre, si és possible, algunes de les seves necessitats no cobertes amb el pressupost de l’escola.

 

Funcions de la Comissió WEB/Comunicació (Vocal: Leonor Villaseñor)

 • Gestionar les xarxes socials de l’AFA, actualitzar-la i crear el contingut de les notícies publicades. Aquestes xarxes socials no s’utilitzaran per resoldrà dubtes.
 • Dinamitzar els diferents canals de comunicació que l’AFA té amb les famílies.
 • Buscar la implicació de les famílies, conjuntament amb els pares/mares delegats.

 

Funcions de la Comissió Extraescolars (Vocal:Verónica Carballa)

 • Proposar activitats.
 • Facilitar la comunicació entre monitoratge i les famílies: informant de tot allò necessari per a l’activitat, de les dates de les jornades ofertes, i recollint qualsevol proposta, inquietud i dubte de les famílies o del monitor.
 • Fer el seguiment del funcionament de les activitats i resoldre incidències.
 • Col·laborar en l’organització de les representacions de final de curs o jornades de portes obertes.
 • Vetllar per la qualitat del servei i la seva millora continua.

 

Funcions de la Comissió Escola de pares (Vocal: Meritxell Tortajada)

 • Sol·licitar les xerrades de formació pels pares, intentant sempre que tota la comunitat tingui una xerrada del seu interès.
 • Organitzar les xerrades adjudicades a l’AFA (habitualment 2/3 xerrades per any): Horari, material necessari, informació a pares, recollida inscripcions.
 • El dia de la xerrada, coordinar que tot funcioni.
 • Vetllar per la qualitat del servei i la seva millora continua.
 • Recaptar informació sobre altres xerrades que puguin ser d’interès.
 • En coordinació amb la comissió de comunicació, facilitar la informació a les famílies.

 

Funcions de la Comissió de Festes (Vocal: Vanessa López)

 •  Planificar festes i organitzar tota la logística necessària.
 •  En comunicació amb la comissió de comunicació, informar als pares dels esdeveniments, així com, si es necessiten o no voluntaris puntuals. 
 • El dia de la festa, fer el muntatge de tot allò necessari i, posteriorment, el desmuntatge (ordre i neteja són fonamentals perquè dilluns puguin començar les classes).

 

Funcions de la Comissió Carnestoltes (Vocal: Nereida González)

 • Gestionar tot el procés de la comparsa de l’AFA a la rua de Carnaval de Granollers. Proposar  les idees que posteriorment es portaran a terme. Aquesta comissió es subdivideix en dos grups: famílies que s’encarreguen de les disfresses i famílies que preparen la carrossa.

 

Funcions de la Comissió Esports

 • Planificar torneigs i organitzar tota la logística necessària. 
 • En col·laboració amb la comissió de comunicació, informar als pares dels esdeveniments, així com, si es necessiten o no voluntaris puntuals. 
 • El dia dels torneigs organitzar-lo i vetllar per que tot funcioni. 

 

Funcions de la Comissió Projectes (Vocal: Anna Rubio)

 • Creació, projecció i execució de projectes que es vulguin dur a terme i que  aportin millores a l’escola (Exemple:Projecte pati!)

 

Funcions de la Comissió Suport  als pares (Vocal: Anna Rubio)

 • Donar suport i assistència a les famílies de l’alumnat en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tot l’alumnat del centre.

 

La quota anual de socis és de 20€ per família i dóna avantatges a l’hora de participar en algunes de  les activitats organitzades.

Si volguéssiu participar a les activitats de l’AFA, ajudant de forma puntual, duent a terme una activitat en particular, ajudar de forma més estructural, exposar opinions sobre com podem ajudar a millorar a l’escola dins la nostra competència, no dubteu en contactar amb nosaltres. Formar part activa de l’AFA és tan fàcil com posar-se en contacte amb nosaltres a través del mail: ampa@lestel.net.

Segueix-nos a Instagram @ampa_lestel

Fes-te soci de l’AFA ! Tothom és  benvingut!